PRODUCT RANGE - GOVERNOR AND CONTROLS

Tamagawa TS 820N58E11 CDX Synchro Motor

Read More

Tamagawa TS5996N50 FA-Coder

Read More

Tamagawa TS 4E11 TX-TR Synchro Motor

Read More

Tamagawa Seiki TS472N1E11 TX Synchro Motor

Read More

Tamagawa Seiki TS12N9E11 Synchro Motor

Read More

Tamagawa Seiki N11-90TRT Synchronized Motor

Read More

Tamagawa Seiki TS 5N2E18 TX.TR Synchro Motor

Read More

Tamagawa Seiki TS 21N1E11 TX Synchro Motor

Read More

Tamagawa Seiki TS868 N6E2 Servo Motor

Read More

Tamagawa TS 5N2E19 Synchro TX.TR Motor

Read More

Tamagawa Synchro TX-TR TS 4N2E12 Motor

Read More

TAMAGAWA TS4E116 SYNCHRO TX.TR MOTOR

Read More

TAMAGAWA TS 466-N60 E17 SYNCHRO TX MOTOR

Read More

TAMAGAWA TS 5N2E18 SYNCHRO TX.TR MOTOR

Read More

TAMAGAWA N23-90TXT SYNCHRONIZED MOTOR

Read More

TAMAGAWA N11-90TRT SYNCHRONIZED MOTOR

Read More

TAMAGAWA SEIKI N23-90TXT SYNCHRONIZED MOTOR

Read More

TAMAGAWA TS5N2E11 SYNCHRO O.P 90V

Read More

TAMAGAWA SEIKI TS107N18E12 SERVO MOTOR

Read More

TAMAGAWA SYNCHRO TX.TR TS 5N 2E 11 MOTOR

Read More

TAMAGAWA TX SYNCHRO TS21N E11 MOTOR

Read More

TAMAGAWA SYNCHRO MOTOR TS7N2E11

Read More

TAMAGAWA SEIKI SYNCHRO MOTOR TX-TR

Read More